undervisningsfilm

Begrebet selvoptimering kan forstås på flere måder og i forskellige kontekster. De tre film introducerer til begrebet, så vi ved, hvordan det skal forstås. De to temafilm behandler henholdsvis selftracking og anvendelsen af study drugs blandt unge i dag.

Introduktion til selvoptimering

Hør forskerne fortælle om, hvordan vi skal forstå begreber som selvoptimering, selftracking og hvad er study drugs egentligt?

Selftracking

Mød Jacob Beermann, som arbejder professionelt som coach med eliteidrætsudøvere, der skal forbedre deres performance. Og mød Cassandra og Ivan, der begge som helt unge besluttede at forfølge en drøm om at blive de bedste inden for deres sport.

Study drugs

Mød Mark og Magnus, som anvender forskellige præparater for at optimere deres kognitive kompetencer. Men hvad gør det ved vores samfund, at de unge hele tiden møder krav om at gøre tingene bedre?