Hvordan optimerer vi vores kompetencer? Og hvad betyder det for den måde, vi indretter vores samfund på?

Selvoptimering er blevet en integreret og naturlig metode til at nå forskellige mål i vores hverdag.

Undervisningsmaterialet tager udgangspunkt i et forskningsprojekt på Syddansk Universitet, som undersøger adfærden bag selvoptimering og sætter fokus på, hvordan det moderne konkurrencesamfund er med til at skabe et behov for at optimere egne kompetencer i et forsøg på at imødekomme de krav, man møder i hverdagen.

Ved at arbejde med materialet kan eleverne sætte problematikken ind i en faglig sammenhæng og bruge det som oplæg til en bredere diskussion i klassen.