Hvordan optimerer vi vores kompetencer? Og hvad betyder det for den måde, vi indretter vores samfund på?

Selvoptimering er blevet en integreret og naturlig metode til at nå forskellige mål i vores hverdag. Især den nye generation er blevet specialister på området og behersker en lang række teknikker og tilgange, der gør dem i stand til eksempelvis at nå sportslige mål og bestå svære eksamener. 

Materialet tager udgangspunkt i et forskningsprojekt på Syddansk Universitet, som undersøger adfærden bag selvoptimering og sætter fokus på, hvordan det moderne konkurrencesamfund er med til at skabe et behov for at optimere egne kompetencer i et forsøg på at imødekomme de krav, man møder i hverdagen.

Ved at arbejde med materialet kan eleverne sætte problematikken ind i en faglig sammenhæng og bruge det som oplæg til en bredere diskussion i klassen.